Kadınlara Özel Halı Çırpma: Erkek Şiddeti ve Ekonomik Kriz Gölgesinde 2023

2022’nin sonuna giderken ne gündemler geldi geçti ya da geçmiş gibi yapıldı. Ama ekonomik kriz ve kadınlara yönelik artan erkek şiddeti hiçbir zaman gündem(imiz)den…

Peki, Ya Yolumuzu Keserlerse? O Halde Öz Savunma

Kadınların yaşamlarına, bedenlerine, cinselliklerine yönelik kuşatmanın ve saldırıların geçmişi ne kadar eski ise kadınların direniş ve örgütlenme geçmişleri de o kadar eskidir. Bu yüzden…

Kayda Geçsin: Covid-19 ile Kadınların Sırtına Yüklenen Ev ve Bakım Emeği

Patriyarkal kapitalist sistemin yüzyıllardır değersizleştirmeye, görünmez kılmaya çalıştığı ev içi emek kavramı kadınların sırtına yük olarak yıkılır ve doğallaştırmaya çalıştığı bu sömürü biçimi her…