Tarihsel Kurucu Özne sahneye Çıkıyor

Neoliberalizm iflas ederken, elveda proletarya tezleri de eş zamanlı olarak tarihin karanlık raflarına kaldırılıyor. Kapitalizmin sürdürülebilirliği ilkesiyle 70’lerin uzun dalga krizinden çıkış için, salt…

Motokuryelerin Sorunları Çözümsüz Değildir

El Yazmaları’nın notu: Sayıları bir milyonu bulan ve artık yeni bir sektör olarak beliren motokuryelerin çalışma koşulları her geçen gün ağırlaşıyor. Esnek ve güvencesiz…

Motokuryeler: Bu Kazalar İşin Fıtratında Yok!

El Yazmaları’nın Notu: Özellikle pandemi ile birlikte çalışma koşulları giderek ağırlaşan, emek yoğun çalışma nedeniyle birçok ölümcül ya da yaralayıcı kaza geçiren motokuryeler ile…