Felaket Olan Devlet ve Yeniden Çiçeklenen Gezi Ruhu

6 Şubat 2023’te Pazarcık ve Elbistan merkezli deprem ve 11 ili etkileyen doğal afetin üzerinden 38 gün geçse de yaşanan trajedinin acısı dinmedi. Yıkım,…

TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri Ayhan Erdoğan: Kentin Tüm Paydaşlarının Dahil Edildiği Kamucu Bir Perspektifle Yeniden İnşa Mümkündür

El Yazmaları’nın notu: TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri Ayhan Erdoğan ile hazırlamış oldukları “kent bir yılda inşa edilebilir mi?” başlıklı bilgi metni ve…

Asbest ve Halk Sağlığı

Binaların yıkılması ve arama kurtarma çalışmaları deprem denilince ilk akla gelen kavramlardan birkaçı. Fakat doğal afetler sonucu oluşan yıkımlar sadece insan hayatına değil tüm…

AKP’den Devlet’e: Gücün Yitimi

Maraş Pazarcık merkezli iki deprem, başta Türkiye ve Suriye olmak üzere hayatın birçok noktasında tarihsel kırılmaların önünü açtı. Uzun zamandır yüzeyin altında biriken sosyal,…

Depremin Ardından Hatice Can’ın Anısına…

Dünya kadınlarının özgürlük türküsünü hep bir ağızdan söylediği, kadın cinayetlerine, tacize, tecavüze, savaşa, krizlere karşı tek vücut olduğu, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe birçok…

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Temelinde Yönetilemeyen Afet, Depremin Diğer Yüzü

Bir doğal afetin “bile isteye” el birliği ile katliama dönüştürüldüğü deprem bölgelerinde kadın olmak birden fazla yıkıcılığa maruz bırakılmak anlamını taşıyor. Erkek devlet tüm…

Depremin Toplumsal Cinsiyeti

6 Şubat tarihinde Elbistan ve Pazarcık merkezli gerçekleşen depremlerin üzerinden günler, haftalar geçti. Türkiye’nin 10 ili ve Suriye’yi büyük bir yıkıma uğratan deprem ile…

6 Şubat Depremlerinin Açığa Çıkardığı Acil İhtiyaç: Demokratik Cumhuriyet

6 Şubat depremlerinde yıkımın en yoğun yaşandığı kentlerden biri olan Antakya’nın içinden, Antakyalı bir genç olarak, kendi tanıklığımın süzgecinden geçirdiklerimle kaleme alıyorum bu yazıyı.…

Rantçı Kapitalizme Karşı Deprem Dayanışması

Giriş Yer kabuğundaki kırılmaları tetikleyen enerji salınımı ile ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılması yer biliminde deprem olarak tanımlanıyor. Bu açıklama ile bilimsel olarak…

Yaşamı Yeniden Kurmak İçin Gücümüz Örgütlülüğümüzde

Hatay/Samandağ Mor Dayanışma Kadın Çadırından tanıklığımın güncesidir.) Örgütlü olamadığım yıllarda bile örgütlü yaşamı savunan bir kadın olarak, kendime “hayat benim için ne ifade ediyor”diye…

Küba’nın Kasırgaya Müdahalesi Bir Sosyal Dayanışma Modelidir – Brynley A. Lloyd

El Yazmaları’nın Notu: 2016 yılında gerçekleşen Matthew Kasırgası’nın ardından Küba’nın kasırgaya müdahalesi oldukça tartışılmış ve örnek gösterilmişti. Küba’nın kasırgaya müdahalesini değerlendiren bu yazıyı ülkemizdeki…

Kadın Çadırından-Te Büsik İydik Ya Hayti*

Öpeyim ellerinden kız kardeşim… Hatay/Samandağ’da depremin 11. gününde, uzak bir mahalleden aracı olmadığı için yürüyerek elinde poşetle erzak almaya gelen yaşlı bir kadından geldi…

İktidar Kent Talanını Hâlâ Başarıyor Ama Daha Çok Risk Alarak

Kapitalizmin bir özelliği de bir “hazıra konma” pratiği olmasıdır. Kendisinden önceki sistemlerden daha planlı ve örgütlü bir emek-sömürü-pazar sistemi geliştirdi ve hazıra konma pratiğini…