İş Cinayetlerinin Tamamı Önlenebilir

İSİG Meclisi, Ekim ayında yayınladığı raporda, Eylül ayında 157, 2022 yılının ilk on ayında en az 1521, AKP’li 20 yılda ise en az 30.224…

Motokuryelerin Sorunları Çözümsüz Değildir

El Yazmaları’nın notu: Sayıları bir milyonu bulan ve artık yeni bir sektör olarak beliren motokuryelerin çalışma koşulları her geçen gün ağırlaşıyor. Esnek ve güvencesiz…

Kadıköy Grevi ve İdeolojik Mücadele

“Genel merkezin imzaladığı sözleşmeyi yırtarız” diyen, grevin son gününü ilk günü ilan eden şube yönetimi ise aynı gün içerisinde hızla söylem değiştirip, “bu noktadan…