Kanla Açılan Kanallar: Katledilen İşçiler ve Meydana Gelen Ekolojik Hasarlar 

Giriş Akan kan yalnızca kanal inşaatlarında iş cinayetlerine kurban giden işçilerin kanı değil, aynı zamanda bu kanalların neticesinde bozulan denizel ekosistem ile akan doğa…

Denizlerde İklim ve Savaş Açmazı

On bin yıl önceki son buzul çağından bu yana dünya üzerinde eşi benzeri görülmemiş bir iklim değişikliği yaşanıyor. Bunun sonucu olarak küresel ısınma ile…

İşçi Sınıfının Pusulası: “Ekim Devrimi”

Kapitalizm öncesi çağlarda toplumlar geçmişe körü körüne bağlıydı, dogma görüşlerin esaretinde ve sınıf ilişkileri derebeyliğin yapısı içerisinde karmakarışıktı. Tarihteki ilk burjuva devrimi olan 1648…

Denizde Arama Kurtarma ve Mültecilerin Yaşam Mücadelesi

Giriş Emperyalist emeller uğruna çıkarılan savaşlar sebebiyle kendi yurtlarından edilmiş milyonlarca insan, daha iyi bir yaşam umuduyla göç etmektedir. Günümüzde küresel göçün temel amacı…

Rant Gölgesinde Kalan Halk Sağlığı: “Asbest Sorunu”

Giriş Asbest minerali doğada yatakları bulunan bir madendir. İzolasyon malzemelerinde kullanılan bu mineral, maliyetleri büyük oranda düşürdüğü için başta Çin, Kazakistan ve Rusya olmak…

Deniz İşçilerinin Ağır Çalışma Şartları ve Örgütlenme Sorunları

Giriş 1917 Büyük Ekim Devrimi ile birlikte Sovyet Rusya’da (RSFSC[1]) işçi sınıfının çalışma şartlarının iyileştirilmesi amacıyla çalışma saatleri günlük 8 saate ve haftalık 6…