Şiddet, Faşizm ve Devlet Üçgeninde Kadınlar

Tüm bu baskı, şiddet, tehdit ve saldırı dalgası karşısında kadınlar, binyıllardır biriktirdikleri mücadele deneyimleri ve yeni dünyanın eskimeyen patriyarkal kapitalizmine karşı yüzyıllardır geliştirdikleri mücadele araçlarıyla…