El Yazmaları 3 Yaşında!

Kapitalizmin krizlerine karşı sosyalist, halkçı, demokratik alternatifleri yaratma tartışmalarının zeminini üretme platformunu inşa etme iddiasıyla yola çıkan El Yazmaları 3 yaşında!

Geçen 3 yılda kapitalizmin krizi derinleşerek canlı yaşama ölümü dayatmayı sürdürürken dünya halklarının isyanları da büyüyerek devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında işçiler, emekçiler, kadınlar, ekolojistler, LGBTİ+ bireyler sokakları zapt ederek yokoluşa razı olmayacaklarını ısrar ve inatla ortaya koyuyorlar.

Ülkemizde de durum farklı değil. Faşizmi inşa çabasına bütün gücüyle hız veren AKP-MHP iktidarı halkın barajına takılıyor. Ne denese ne yapsa halkın mücadelesini kıramıyor, halkın öfkesini mazhar oluyor. Yıldönümünde yola çıktığımız Gezi Direnişi’ne yönelik cezalar bunun göstergesi. Halkı korkutmaya ve boyun eğdirmeye yönelik bu cezalar istenilen sonucu yaratmak bir yana halkın mücadele azmini biliyor. Ve bu mücadele azmi istemi, restorasyon cephesinin sönümlendirme ve sisteme kanalize etme çabasına rağmen giderek artıyor. Halk özgürlükten daha azına razı olmayacağını her geçen gün gösteriyor!

İşte El Yazmaları da geçtiğimiz 3 yıl içerisinde yazmaları, tercümeleri, söylemeleri, Interregnum programları ve “Dünya Halkları İsyanda” ile “Solun Krizi, Çıkış Arayışları, Mücadele ve Olanaklar” panelleriyle bu mücadeleyi daha da büyütme çabasına ortak olmaya çalıştı. Önümüzdeki dönemde sizlerin katkılarıyla da çabasını sürdürmeye ve “Asıl olan dünyayı değiştirmektir” iddiasını gerçekleştirmeye devam edecek.

Birlikte üreteceğimiz, tartışacağımız, eleştireceğimiz, değiştireceğimiz, inşa edeceğimiz nice yıllara.