Dosya Çağrısı-Gelişimin Çelişik Doğası: Dünya Nereye?

Küresel krizler dünyadaki dengeleri yerinden oynatmaya devam ediyor. Krizler çözülmek bir yana, derinleşerek devam ediyor. Bir yandan dünyanın dört bir yanına yayılan isyanlara tanık olurken, diğer yandan aynı anda yine dört bir yanda ortaya çıkan sağ, sağ popülist, faşizan ya da faşist iktidarların veya hareketlerin yükselişine tanık oluyoruz. Bazen halk isyanları geri çekildi, bazen de sağ ya da faşizan hareket ve iktidarlar. Pandemi her şeyi alt üst edince acaba yeni bir ekonomik paradigma mı devreye giriyor diye sorulmaya başlandı. Ancak bunun çok da kolay olmadığı kısa sürede anlaşıldı.

Son birkaç yıla baktığımızda kısa kısa dönemlere damga vuran hareketler ve hareketlenmeler, olay ve olgular sürece kalıcı bir biçim veremiyor. Ancak gelin görün ki hiçbiri de yok olmuyor. Faşizm bir ileri bir geri, halk hareketleri de öyle. Ekolojik kriz kimi pik anlarında tekrar hatırlatıyor kendisini, ekonomik kriz ise tam acaba hafifliyor mu derken yeni bir fazla geri geliyor. Kısacası dünyada durum hiç de istikrarlı bir şekilde gitmiyor. Gideceğe de benzemiyor.

Muradımız bu gidişatı tartışmak, tartışmayı derinleştirmek. Bu amaçla da bir çağrı yapıyoruz: Dünyadaki olup biteni gelin birlikte tartışalım. Sri Lanka’daki halk isyanından Şili’deki kurucu meclisin kurulmasına, Ukrayna’daki emperyalist savaştan Hindistan işçi sınıfının kitlesel isyanına, Macaristan seçimlerinden Fransız seçimlerine, Brezilya’daki iktidar mücadelelerinden başta Avrupa olmak üzere Batı dünyasındaki hegemonya krizlerine… Dünyanın tüm sokakları hareketli, her şey sarsıntılı… Ekonomik kriz, ekolojik kriz, kadın mücadelesi, hegemonya krizi, küresel ve bölgesel çatışmalar, devrimci-halkçı güçlerin mücadeleleri ve deneyimleri…. Birçok olgunun tartışılmasını murat ettiğimiz bu dosyamıza katkılarınızı bekliyoruz.

Dosya çıkış tarihi: 20 Haziran 2022

İletişim adresi: yazi@elyazmalari.com