El Yazmaları Dosya Çağrısı: Solun Krizi, Çıkış Arayışları, Mücadele ve Olanaklar

Sosyalist sol için yeni bir dönem açılıyor. Ancak, gelin görün ki, açılan yeni dönem krizlerle damgalı. Tarihin işçi sınıfını rolünü oynamak için yeniden sahneye çağırdığı tayin edici dönemeçte, kendisine en çok rol düşen devrimci-komünist güçler birçok nedenden kaynaklanan bir kriz içinde.
  
Solun niceliksel ve daha da ötesinde paradigma boşluğundan kaynaklanan niteliksel krizi, yerel düzeyde içerisinden geçtiğimiz olağanüstü süreci iktidar ve ana akım muhalefet ikiliği sınırlarında bir siyasal alana bırakıyor.
 
Solun siyasal müdahalesi geciktikçe, halkın arayışı sahipsiz kalmaya devam ediyor.
Sermayenin somut tarihsel hareketinin yeniden ürettiği tüm tahakküm biçimlerinin altında ezilen işçi sınıfı ve diğer antikapitalist dinamiklerin güncel taleplerinin sözcülüğünü yapacak, yerel düzeyde de ülkemize özgü demokrasi sorununa çözüm olacak halkçı bir seçeneği maddi bir güç haline getirerek iktidar alanına dayatabilecek bir sol muhalefet boşluğu var.
Boşluk olunca da iktidar alanı faşist koalisyonla restorasyon güçlerinin oyun alanına dönüşüyor, solun krizi, egemen güçlere alan açıyor.
 
***
 
“Hayaller Gerçeklere Öncüdür” diyerek, Antonio Gramsci’nin eski dünyanın yıkılıp gitmekte olduğu, yenisinin ise bir türlü doğmadığı bir ara dönemi tanımladığı İnterregnum kavramına başvurarak, türlü olasılıkların aynı anda bir arada olduğu ve eski düzenin çoklu krizlerle sarsılıp zorlanarak kaçınılmaz bir değişime zorlandığı içinde bulunduğumuz melez dönemi bir yol ayrımı olarak niteledik.
Bu gerçekliğe kendisini yerleştirip, dünyayı değiştirici gündelik eylemlerin ve gündelik yaşamın politik yorumunu yapma sorumluluğuyla yola çıkmıştı El Yazmaları sitemiz.
 
Mücadelemizin sorunlarına Marksist bir perspektiften yanıtlar önerme ve 21. yüzyılın sosyalizm tartışmalarına ideolojik bir müdahale ihtiyacıyla yüzleşiyoruz. İşte, sitemizi döneme özgü devrimci-komünist tutumun düşünce ve davranışının ortaklaşması sürecinde bir tartışma platformuna doğru ilerletmek istiyoruz.
 
“Solun Krizi, Çıkış Arayışları, Mücadele ve Olanaklar” dosyasıyla, soldaki kritik boşluk ve krize dair ortak bir akıl yürütmeyi hedefliyoruz. Müthiş bir karmaşa ve zenginlik barındıran yeni dönemi açacak olan mücadele araçlarını ve çıkış arayışlarını birlikte  keşfetmeyi umut ediyoruz. Döneme özgü sol odak ihtiyacının inşasına destek olacak bir tartışmanın, ön açacak bir teorik ve örgütsel diyaloğun kurulmasına katkı sağlamasını umuyoruz.
 
Tarihin sonu teorileri tarihin tozlu raflarına kaldırılırken ve kapitalizmin yaldızları dökülüp onun güncel neoliberal düzeni her düzeyde sorgulanmaya başlarken yeni bir siyaset anlayışının da temellerinin kurulmasının kapıları aralanıyor.
 
Çelişkiler zenginleşiyor, hegemon neoliberal paradigma dağılırken sınıf savaşı yeni bir döneme giriyor. Kapitalist toplumun bütün çelişkileri yaşamın maddi gerçekliğinde sürekli daha da yoğunlaşarak karşımıza çıkıyor.
 
Başta işçi sınıfı olmak üzere, iç içe geçen zengin anti-kapitalist toplumsal dinamiklerin birbirlerini etkileyip besledikleri bir özel tarihsel gerçekliğin içine girdiğimiz görülüyor. Ancak henüz onları ileri taşıyacak bir politik özneyle buluşamıyorlar.
 
Başka bir dünyanın olanaklarını inşa etme platformu olma iddiasını taşıyan El Yazmaları, dünya ölçeğinde özellikle pandemiyle birlikte daha da derinleşen kapitalizmin çoklu krizlerinin, çağımıza özgü bir sistem karşıtı paradigmanın oluşması açısından son derece uygun bir zemin sunduğunu düşünüyor.
İşte, tam da bu kritik eşikte yeni bir toplum tahayyülünün inşasında kurucu öznenin kendisini ve öncü müdahalenin yollarını tartışmaya açmak istiyoruz.
Yerel düzeyde bakarsak:
Faşizm ya da restorasyon olasılığı hareket halinde güç kazanmaya çalışıyor.
Peki ya halkçı bir seçenek, ya sosyalizm? Devrimci bir çıkış?
 
 Son teslim tarihi: 15 Kasım 2021
 
Dosya Yayın Tarihi: 1 Aralık 2021
 
Dosya Editörleri: Hasan Durkal, Hatice Göz, Perihan Koca

Çağrılı dosya kategorileri için de yazi@elyazmalari.com adresine yazıların dosya kategorisine girilecek şekilde gönderilmesi rica olunur.
Hazırlayacağınız makalelerde temel perspektif, kaynakça ve referanslar için sitemizde yer alan İlkeler kategorisi yayın politikasını ve yazım kurallarını inceleyebilirsiniz.
Katkılarınızı bekliyoruz.
E-posta: yazi@elyazmalari.com