Proletaryanın Tarihe Müdahalesi: TERS DALGA

Proletaryanın Tarihe Müdahalesi: TERS DALGA

Kitapta 20. yüzyılın son çeyreğinde çeşitli ülkelerde ortaya çıkan ve 2000’li yılların başlarında da varlığını sürdüren proletaryanın tarihsel deneyimleri ve pratikleri incelendi. 
TERS DALGA’da  Arjantin, Brezilya, Güney Kore, Güney Afrika, Hindistan ve Filipinler’de yaşanan muazzam örgütlenme ve direniş pratikleri değerlendirildi.
TERS DALGA tarihin öznesine bir vurgudur. Ve geleceğin fethini gerçekleştirecek kolektif gücün yaratıcı zenginliğidir.
Enternasyonalizm ve dünyayı değiştirmek için biriktirmek, deneyimlerden öğrenmek, Tarih ve Pratik arasındaki diyalektik bağı kurmak gerekir.
Çünkü G. Lukacs’ın dediği gibi “Proletarya hem devrimin nesnesi, hem öznesidir”.