El Yazmaları 2 Yaşında!

Nice yaratma cesaretine, nice doğum sancılarına: El Yazmaları 2 yaşında!

“Hayaller gerçeklere öncüdür” diyerek çıktığımız yürüyüşümüz sürüyor. “El Yazmaları” iki yaşında.

Yıl dönümleri sıklıkla muhasebe vakitleri olarak algılanır. İzafi bir takvimsel hesaplamayla kutlanan yıl dönümlerinin basit birer hesabını tutmaktansa, gerçek yaşama odaklanmak ve gerçek yaşama ne ölçüde müdahale ettiğimizin muhasebesini yapmak bize daha makul geliyor.

İki yıl evvel sitemizin kuruluşunu Gezi’nin yıl dönümüne denk getirerek çıktık yola. Gezi bizimdir, Gezi’nin sahibi biziz demek için değil elbet. Gezi hepimizin. Gezi halkın bağrında yeşeren o Biz’in.
Yolculuğumuzu Gezi’nin yıl dönümünde başlattık; onun ruhuna, açığa çıkardığı dinamiklere ve imkânlara yaslanıp oradan güç alarak yol almayı esas aldık.

Gezi, ütopyayı imkâna dönüştürecek o kapıyı araladı ya hani, o kapının içerisinden geçerek, bu dönemin yeşerttiği tohumlara su vererek, tarihin kulaklarımıza fısıldadığı şeyleri kelimelere, sözcüklere dökerek adımlamak istedik.
Hayal gücünün yitime uğradığı çağımızda, Gezi’yle yeniden tazelenen hayal gücümüzü kelimelerimize, eylemlerimize öncü kılmak, göğü fethetmek için çıktığımız bu yolda hayal gücümüzün yıldızlarına göz kırparak ilerlemeyi tercih ettik.

Çağımızın sancılarını yaratıcı bir doğuma kavuşturmak için sıvadık kollarımızı…

Gezi İsyanı’nda halkın muhalefetini oluşturup pekiştiren toplumsal güçlerin, var olan birçok krizin içerisinde, gerçek bir kurtuluşu işaret ettiklerini saptadığımızdan böyle bir denkliği makul gördük.

Evet, her şeye rağmen, bütün baskı ve zorbalığa rağmen, bu tespit bugün hala geçerlidir. Bir yandan rejim ittifakında cisimleşmiş faşistleşme eğilimi, öte yandan düzen muhalefetinin temsil ettiği restorasyoncu blok… Bizler gerçek ve nihai kurtuluş olan sosyalizme giden yolun, ancak halkın öz örgütlülüğünden ve öz eyleminden gelebileceği kanaatindeyiz.
Şimdilerde, ortaya saçılan pisliği ve ardılı devlet krizinin yeniden yüzeye çıkmasıyla her zamankinden daha geçerli hale geldi bu.

El Yazmaları olarak, yayımlarımızda halkçı güçlerin özgürlük arayışına hem mecra olup hem de o özgürlük arayışının olanaklarının kavramsal ve siyasal boyutunu tartışıp, tartıştırmak istiyoruz. Daha kat edecek epey yolumuz olduğunun farkındayız.

Görüyoruz ki, yola çıkarken saptadığımız çoklu kriz, ara rejim, melez dönem tespiti gerçekliğini koruyor. Pandemi, kimi yeni kriz odaklarını yaratırken, aslen var olanları ise derinleştirdi.

Ara rejim, nam-ı diğer “interregnum” tespitimizden esinlenerek, pandeminin başlangıç vakitlerinde, siteye ek bir İnterregnum youtube kanalı da açarak yeni yaşımızın araçlarını zenginleştirdik. Geçen yıl dönümümüzden biraz evvel yayın hayatına başlayan YouTube kanalımızla birlikte yeni bir mecrada da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Dünyayı değiştirmek için, dünyayı yorumlamaya, yol açmak için fikri eylemle buluşturmaya, yazmaya, çizmeye, düşünmeye, eski dünyanın yıkılıp gitmekte olduğu, yenisinin ise bir türlü doğmadığı ara dönemi, İnterregnum’u kafaya takmaya devam ediyoruz.

İddiamız sürüyor: “Asıl olan dünyayı değiştirmektir” düsturundan hareketle çıktığımız bu yürüyüşte, dünyayı değiştirici gündelik eylemlerin ve gündelik yaşamın politik tahlili ve politik yorumunu yapmaya, 21. yüzyıl devrimci hareketlerinin bütünlüklü ve derinlikli koşullarını tespit etmeye, ülkemizin ve bölgemizin bu ara dönemden, yeni bir toplum tahayyülü ve “başka bir dünyanın olanakları”nı inşa etme koşullarını ortaya koymaya devam edeceğiz.

İyi ki doğdun El Yazmaları! Nice yaratma cesaretine, nice doğum sancılarına…