Gelecek Halkındır – Karl Liebknecht

El Yazmaları’nın Notu: Koronavirüs salgınıyla birlikte kapitalizmin sadece işçileri ve emekçileri değil bütün canlı yaşamı yok etmeye çalıştığı daha açık bir şekilde ortaya çıktı. Sosyalizm mücadelesi bütün canlı yaşamın kurtuluşu olarak bir adım daha öne çıkmakta. İçinde bulunduğumuz 1 Mayıs ise bu kurtuluş mücadelesinde tarihsel bir önem taşıyor. Bu bağlamda hazırladığımız 1 Mayıs dosyası kapsamında Spartaküs Birliği ile Almanya Komünist Partisi’nin kurucularından, Spartakist ayaklanmanın Rosa Luxemburg ile birlikte önderlerinden birisi olan Karl Liebknecht’in 1916 1 Mayıs’ına çağrı için yaptığı ‘Gelecek Halkındır’ konuşmasını Caner Malatya’nın çevirisiyle siz değerli okuyucularımızla paylaşıyoruz.

Bu 1 Mayıs Manifestosu, Berlin halkını 1916’nın 1 Mayıs eylemine çağırmaktaydı. Bu 1 Mayıs konuşmasındaki ifadeler nedeniyle Liebknecht hapse mahkûm edildi.

“Emperyalizm vampirinin kanını emdiği ve geniş mezarlıklara benzettiği Almanya, Belçika, Polonya ve Sırbistan’da yoksulluk ve sefalet, muhtaçlık ve açlık hüküm sürüyor. Tüm dünya ve çok övülen Avrupa medeniyeti, dünya savaşının serbest bıraktığı kargaşayla harabeye döndü.

“Savaştan faydalananlar ABD ile savaşmak istiyorlar. Onlar, belki yarın, başka kardeş gruplarımıza, ABD’deki işçi kardeşlerimize, karşı ölümcül silahları doğrultmamızı ve Amerika ile de savaşmamızı emredebilirler. Bu gerçeği iyi düşünün: Alman halkı kendi iradesi tarafından yönlendirilen gücünü ortaya koyup kullanmadığı sürece, halka yönelik cinayet devam edecek. Binlerce kişinin sesi “Kahrolsun halkların imhası! Kahrolsun bu suçlardan sorumlu olanlar!” diye haykırsın. Düşmanımız İngiliz, Fransız ya da Rus halkı değil, Alman büyük toprak sahibi, Alman kapitalistleri ve onların iktidarıdır.

“İleri, haydi hükümetle savaşalım; haydi bütün özgürlüklerin bu ölümcül düşmanlarıyla savaşalım. Haydi, emekçi sınıflarının zaferi, insanlığın ve medeniyetin geleceği anlamına gelen her şey için savaşalım.

“İşçiler, yoldaşlar ve siz, halkın kadınları, savaş sırasındaki ikinci 1 Mayıs olan bu eylemin Emperyalist Katliamı protesto etmeden geçmesine izin vermeyin. 1 Mayıs’ta milyonlarca ses haykırsın: ‘Kahrolsun halkların imhası! Kahrolsun bu suçlardan sorumlu olanlar!’ ”

(Bu yazı El Yazmaları için Marxists.org sitesinden Türkçeye Caner Malatya tarafından çevrildi. Orijinali için: https://www.marxists.org/archive/liebknecht-k/works/1916/future-belongs-people/ch23.htm )